ข่าวเด่นวันนี้

ถกสนั่นเน็ต! ทนายเล่าเคสสามีคบสาวสอง แต่เมียฟ้องเอาเงินไม่ได้ เพราะชู้ไม่ใช่ผู้หญิง

ที่ผ่านมา ข่าวสามีมีเมียน้อย และเมียหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อย มีให้ได้ติดตามกันค่อนข้างบ่อย แต่เพจ ทนายอานนท์ ปรึกษากฎหมาย 0955871992 โพสต์เมื่อวันอังคาร (31 ต.ค.) ถึงเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นข่าวนักว่า ถ้าสามีมีชู้เป็นสาวประเภทสอง จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ไม่ได้ เพราะกฎหมายระบุให้เรียกค่าเสียหายได้แต่ชู่ที่เป็นผู้หญิง

หย่าได้แต่เรียกเงินไม่ได้
ทนายความรายนี้อธิบายว่า ถ้าหากจะฟ้องหย่า ไม่ว่าชู้จะเป็นเพศไหนก็ฟ้องหย่าได้ แต่ถ้าจะฟ้องเอาผิดชู้ด้วย ชู้จะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น เทปใส เทปกาว

“คือกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องฟ้องหย่าด้วยถึงจะฟ้องชู้ได้ หากแยกฟ้องแต่ชู้ต้องเป็นหญิงเท่านั้น แต่หากฟ้องหย่าไม่ว่าจะคบเพศไหนก็หย่าได้คร้บ”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 กล่าวถึงสาเหตุต่างๆ ที่นำมาฟ้องหย่าได้ หนึ่งในนั้น คือ การนอกใจไปกับ “ผู้อื่น” โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศใด

แต่ในมาตรา 1523 วรรคสอง กลับมีใจความว่า สามีเรียกค่าทดแทนจาก “ผู้ซึ่งล่วงเกินภริยา” ไปในทำนองชู้สาวได้ แต่ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่เป็นชู้ได้เท่านั้น

“สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สำวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได”

หลังจากโพสต์ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก และแชร์ออกไปไม่น้อย ทำให้เกิดการถกเถียงอภิปรายกันในหลายประเด็น

LGBTQ+ โล่งอก
ชาวเน็ตที่มีเพื่อนเป็นคนกลุ่มเพศหลากหลาย ต่างแท็กเพื่อนของตัวเองเข้ามาดูโพสต์นี้ และบอกเพื่อนว่า รอดแล้ว

บางความเห็นที่เป็นคนกลุ่มเพศหลากหลายคอมเมนต์ทำนองว่า รู้สึกโล่งใจ บางคนก็กล่าวด้วยอารมณ์ขันว่า สาวประเภทสองเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้

ฟ้องชู้สาวสองไม่ได้ยุติธรรมแล้วหรือ
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความเห็นว่าตนรู้สึกว่ากฎหมายไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงหรือไม่ และควรมีการแก้ไขได้แล้วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

ประเด็นเรื่องความยุติธรรมนี้ทำให้ชาวเน็ตที่เป็นคนจากกลุ่มเพศหลากหลายมาร่วมถกเถียงด้วย โดยตั้งคำถามว่า ถ้าต้องการให้เกิดความยุติธรรม จะสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมทุกเพศได้หรือยัง

ความเห็นหนึ่งระบุสอดคล้องกันว่า ตนไม่ได้สนับสนุนการนอกใจ แต่ในเมื่อการสมรสที่ขณะนี้ยังไม่เท่าเทียมกัน ก็ไม่แปลกที่จะมีคนใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายทำเรื่องที่ไม่ถูกศีลธรรมนี้

สมรสเท่าเทียมของก้าวไกลปิดช่องโหว่
เมื่อไปอ่านร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียม ที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่มีการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 พบว่า มีการแก้ไขประเด็นนี้ให้ครอบคลุมคนทุกเพศ

ในร่างดังกล่าวมีการแก้ไขมาตรา 1523 วรรคสอง ด้วยถ้อยคำว่า “คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปในทำนองประพฤติชู้ก็ได้ และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าทดแทนจากบุคคลอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งของตนในทำนองประพฤติชู้ก็ได้”